top of page

Prilagođavamo naše uređaje ili razvijamo nove u skladu s Vašim potrebama​

Сигнално-охранителна, електрошок, парични средства в транзит, дим боя
Сигнално-охранителна, електрошок, парични средства в транзит, дим боя

DIMNA PATRONA - MP  KOJA BOJI SADRŽAJ I OKOLINU, TE PRIVLAČI PAŽNJU I ZBUNJUJE LOPOVA

SAKRIVENA U PAKETU NOVČANICA

proizvodi gusti dima koji boji sadržaj spremnika, napadača i okolinu.

 

Koristi se u slućaju krađe novaca, tako da blagajnik ubaci paket zajedno s ostalim novčanicama

a aktivira se kada je lopov van prostora

Сигнално-охранителна, електрошок, парични средства в транзит, дим боя
bottom of page