top of page

Prilagođavamo naše uređaje ili razvijamo nove u skladu s Vašim potrebama​

INTERPROTEX 2003

INTERPROTEX 2005

INTERPROTEX 2007

INTERPROTEX 2009

 Više od 15 godina dopunjavmo ponudu inovativnih rješenja za zaštituosoba i imovine.

INTERPROTEX 2011

INTERPROTEX 2017

bottom of page