top of page

Prilagođavamo naše uređaje ili razvijamo nove u skladu s Vašim potrebama​

SHOCK ALARM SECURITY BRIEFCASE CIT cash in transit

Aktovka od PU kože s zvučnim alarmom od 110 db.
Aktivacija detektorom pokreta, udaljavanjem od daljinskog ili panik prekidačem. Funkcija protiv gubitka, krađe i otimanja.
​Dva daljinska upravljača i punjač baterija.
Opcije: dimne patrone koje boje ili koje ne boje sadržaj, GPS pračenje,

elektro shocker

Kofer od prave kože s zvučnim alarmom od 90 db.

Aktivacija detektorom pokreta, udaljavanjem od daljinskog ili panik prekidačem. Funkcija protiv gubitka, krađe i otimanja.

Dva daljinska upravljača, punjive baterije i punjač baterija.

Opcije : dimne patrone koje boje ili koje ne boje sadržaj, GPS pračenje,

elektro shocker 

 

SHOCK ALARM SECURITY CASE CIT cash in transit
SHOCK ALARM SECURITY Bag CASE CIT cash in transit

Torba od prave kože s zvučnim alarmom od 110 db.
Aktivacija detektorom pokreta, udaljavanjem od daljinskog ili panik prekidačem. Funkcija protiv gubitka, krađe i otimanja.
Dva daljinska upravljača, punjive baterije i punjač baterija.
Opcije : dimne patrone koje boje ili koje ne boje sadržaj, GPS pračenje, elektro shocker

Aluminijski kofer s elektrošokerom koji pokriva cijelu površinu i zvučnim alarmom od 110 db.
Aktivacija detektorom pokreta, udaljavanjem od daljinskog ili panik prekidačem. Funkcija protiv gubitka, krađe i otimanja.
Dva daljinska upravljača, punjive baterije i punjač baterija.
Opcije : dimne patrone koje boje ili koje ne boje sadržaj, GPS pračenje
​​​

SHOCK ALARM SECURITY Bag CASE CIT cash in transit
SHOCK ALARM SECURITY Bag CASE CIT cash in transit

Torbica od PU kože s elektrošokerom koji pokriva cijelu površinu i zvučnim alarmom od 100 db.
Aktivacija detektorom pokreta, udaljavanjem od daljinskog ili panik prekidačem. Funkcija protiv gubitka, krađe i otimanja.
Dva daljinska upravljača, punjive baterije iugrađen punjač baterija.
Opcije : dimne patrone koje boje ili koje ne boje sadržaj, GPS pračenje.

SHOCK ALARM SECURITY Bag CASE CIT cash in transit

​Torbica od PU kože s elektrošokerom koji pokriva cijelu površinu i zvučnim alarmom od 100 db.
Aktivacija detektorom pokreta, udaljavanjem od daljinskog ili panik prekidačem. Funkcija protiv gubitka, krađe i otimanja.
Dva daljinska upravljača, punjive baterije iugrađen punjač baterija.
Opcije : dimne patrone koje boje ili koje ne boje sadržaj, GPS pračenje.

ALARM SECURITY CIT cash in transit dye pack

DIMNA PATRONA sakrivena u paketu novčanica, koja proizvodi gusti

dim koji boji sadržaj i okolinu, te prvlači pažnju .

 

ALARM SECURITY CIT cash in transit liquid pack

Patrona s tekučinom koja boji je dizajnirana za bojenje sadržaja u različitim tipovima spremnika. Intenzivno boji sadržaj u vrlo kratkom vremenu.

Ovaj sustav je posebno dizajniran da nema pritiska u tubi do aktiviranja.

Aktivacija električnim impulsom.

​"GLADIATOR" - elektrokemijski uređaj s zvučnim alarmom od 120 dB i dimnom patronom koja boji sadržaj.

Aktivacija izvlačenjem metalnog umetka ili daljinskim upravljačem. Najglasniji alarm se aktivira 10-15 sekundi prije dimne patrone.

Dimna patrona privlači pažnju, boji sadržaj i napadača.
 

 ALARM SECURITY CIT cash in transit smoke

​"GLADIATOR" - elektrokemijski uređaj s vanjskom dimnom patronom i zvučnim alarmom od 90 db.

Aktivacija detektorom pokreta, udaljavanjem od daljinskog ili panik prekidačem. Funkcija protiv gubitka, krađe i otimanja.

Daljinsko upravljanje.

 ALARM SECURITY CIT cash in transit smoke dye pack

​"GLADIATOR" - elektrokemijski uređaj s ugrađenom dimnom patronom i zvučnim alarmom od 90 db.

Aktivacija detektorom pokreta, udaljavanjem od daljinskog ili panik prekidačem. Funkcija protiv gubitka, krađe i otimanja.               Aktivacija daljinskim upravljačem i mehanički-izvlačenjem PIN-a

​Poštarski novčanik - elektrokemijski uređaj s zvučnim alarmom od 140 dB i dimnom patronom koja boji sadržaj.

Aktivacija izvlačenjem metalnog umetka.

Najglasniji alarm se aktivira 10-15 sekundi prije dimne patrone.

Dimna patrona privlači pažnju, boji sadržaj i napadača.
Jedonostavan,ekonomičan i pouzdan uređaj.

Baterija traje više od 6 mjeseci.

SHOCK ALARM SECURITY Bag CASE CIT cash in transit

​Poštarski novčanik - elektrokemijski uređaj s zvučnim alarmom od 140 dB i dimnom patronom koja boji sadržaj.

Aktivacija prekidom elastične uzice.

Najglasniji alarm se aktivira sekundu prije dimne patrone.

Dimna patrona privlači pažnju, boji sadržaj i napadača.
Jedonostavan,ekonomičan i pouzdan uređaj.

Baterija traje više od 6 mjeseci.

SHOCK ALARM SECURITY Bag CASE CIT cash in transit

​Poštarski novčanik - elektrokemijski uređaj s zvučnim alarmom od 140 dB i dimnom patronom koja boji sadržaj.

Aktivacija izvlačenjem metalnog umetka i daljinskim upravljačem. Najglasniji alarm se aktivira 10-15 sekundi prije dimne patrone.

Dimna patrona privlači pažnju, boji sadržaj i napadača.
Punjive baterije s punjačem.

​Univerzalni elektrokemijski uređaj s zvučnim alarmom od 140 dB i dimnim patronama ( 34 m3 ) koja boji sadržaj.

Najglasniji alarm se aktivira sekundu prije dimne patrone.

Dim privlači pažnju, boji sadržaj i napadača.
Jedonostavan,ekonomičan i pouzdan uređaj.

Baterija traje više od 12 mjeseci. Aktivacija se prilagođava po potebi.

 ALARM SECURITY CIT cash in transit dye smoke pack

​Dimna patrona sadrži dva neovisna dimna punjenja koje proizvedu 34 kubičnih metru dima tijekom ca. 3 minute.

Dim je gust, signalno crvene ili narančaste boje.

Dim privlači pažnju, boji sadržaj i napadača.

Električni bravica.

Aktivacija električnim impulsom.

bottom of page